Alle kurs
ID. 32380

Bruke feedbackverktøy i rusbehandling - Nettkurs

Informasjon

  • Kjennskap til hva et feedbackverktøy er og hvorfor det kan være nyttig i rusbehandling
  • Kunnskap om QRS- og SRS-skalaene
  • Å være i stand til å benytte QRS- og SRS-skalaene i egen praksis
  • Reflektere over egen praksis
  • Føle trygghet i at feedbackverktøy er nyttig