SKIL kurs: Kvalitet i e-resept - Nettkurs (32381)

Praktiske henvendelser: SKIL AS
Antall kurstimer 5
Kurseier SKIL AS

Priser

Deltaker: 0,-

Målgruppe

Målgruppen er alle forskrivere, alle spesialiteter

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakeren kunne:

Andre opplysninger

Kurskomite

Nicolas Melchior Frederic Øyane (Kursleder)
Ole Andreas Bjordal
Eriksen, Ida Iren
Bowels, Misha

Godkjenninger

Videreutdanning

Akutt- og mottaksmedisin: Valgfrie kurs: 5 t
Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 5 t
Anestesiologi: Valgfrie kurs: 5 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 5 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 5 t
Barnekirurgi: Valgfrie kurs: 5 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 5 t
Blodsykdommer: Valgfrie kurs: 5 t
Bryst- og endokrinkirurgi: Valgfrie kurs: 5 t
Endokrinologi: Valgfrie kurs: 5 t
Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 5 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 5 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 5 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 5 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 5 t
Geriatri: Valgfrie kurs: 5 t
Hjertesykdommer: Valgfrie kurs: 5 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 5 t
Immunologi og transfusjonsmedisin: Valgfrie kurs: 5 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 5 t
Infeksjonssykdommer: Valgfrie kurs: 5 t
Karkirurgi: Valgfrie kurs: 5 t
Klinisk farmakologi: Valgfrie kurs: 5 t
Klinisk nevrofysiologi: Valgfrie kurs: 5 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 5 t
Maxillofacial kirurgi: Valgfrie kurs: 5 t
Medisinsk biokjemi: Valgfrie kurs: 5 t
Medisinsk genetikk: Valgfrie kurs: 5 t
Medisinsk mikrobiologi: Valgfrie kurs: 5 t
Nevrokirurgi: Valgfrie kurs: 5 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 5 t
Nukleærmedisin: Valgfrie kurs: 5 t
Nyresykdommer: Valgfrie kurs: 5 t
Onkologi: Valgfrie kurs: 5 t
Ortopedisk kirurgi: Valgfrie kurs: 5 t
Patologi: Valgfrie kurs: 5 t
Plastikkirurgi: Valgfrie kurs: 5 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 5 t
Radiologi: Valgfrie kurs: 5 t
Revmatologi: Valgfrie kurs: 5 t
Rus og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 5 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 5 t
Thoraxkirurgi: Valgfrie kurs: 5 t
Urologi: Valgfrie kurs: 5 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 5 t
Øyesykdommer: Valgfrie kurs: 5 t

Etterutdanning

Akutt- og mottaksmedisin: Valgfrie kurs: 5 t
Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 5 t
Anestesiologi: Valgfrie kurs: 5 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 5 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 5 t
Barnekirurgi: Valgfrie kurs: 5 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 5 t
Blodsykdommer: Valgfrie kurs: 5 t
Bryst- og endokrinkirurgi: Valgfrie kurs: 5 t
Endokrinologi: Valgfrie kurs: 5 t
Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 5 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 5 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 5 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 5 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 5 t
Geriatri: Valgfrie kurs: 5 t
Hjertesykdommer: Valgfrie kurs: 5 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 5 t
Immunologi og transfusjonsmedisin: Valgfrie kurs: 5 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 5 t
Infeksjonssykdommer: Valgfrie kurs: 5 t
Karkirurgi: Valgfrie kurs: 5 t
Klinisk farmakologi: Valgfrie kurs: 5 t
Klinisk nevrofysiologi: Valgfrie kurs: 5 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 5 t
Maxillofacial kirurgi: Valgfrie kurs: 5 t
Medisinsk biokjemi: Valgfrie kurs: 5 t
Medisinsk genetikk: Valgfrie kurs: 5 t
Medisinsk mikrobiologi: Valgfrie kurs: 5 t
Nevrokirurgi: Valgfrie kurs: 5 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 5 t
Nukleærmedisin: Valgfrie kurs: 5 t
Nyresykdommer: Valgfrie kurs: 5 t
Onkologi: Valgfrie kurs: 5 t
Ortopedisk kirurgi: Valgfrie kurs: 5 t
Patologi: Valgfrie kurs: 5 t
Plastikkirurgi: Valgfrie kurs: 5 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 5 t
Radiologi: Valgfrie kurs: 5 t
Revmatologi: Valgfrie kurs: 5 t
Rus og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 5 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 5 t
Thoraxkirurgi: Valgfrie kurs: 5 t
Urologi: Valgfrie kurs: 5 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 5 t
Øyesykdommer: Valgfrie kurs: 5 t