Stø kurs - Nettkurs (32480)

Praktiske henvendelser: Helsekompetanse
Antall kurstimer 30

Innhold

Forskning og erfaring viser at traumer er en svært vanlig årsak til psykiske vansker. Årsakene til psykiske traumer er forskjellige. Fagfeltet knyttet til traumer er derfor omfattende.

Kurset tar for seg tema som er grunnleggende i behandling av traumepasienter. Deriblant behandling av flyktninger og asylsøkere. Det gis et særlig fokus på forståelse og teori rundt begrepet traume og behandling, samt fordypning i hva behandlere og miljøpersonell må være spesielt oppmerksomme på, og hva disse kan gjøre.

Ansvarlig redaktør for faglig innhold i kurset er Elin Hartvigsen, leder RVTS Nord (Regionalt resurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Nord).

Prosjektleder for utvikling av det faglige innholdet har vært Marianne Sandbu Ryeng, RVTS Nord

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 30 t,
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 30 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 30 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 30 t,
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 30 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 30 t