Alle kurs
ID. 32481

Samhandling for et lettere liv

Informasjon

Formålet med dette nettstøtta kompetanseprogrammet er at tverrfaglig helsepersonell på ulike nivå i helsetjenesten skal få utvidet kunnskap om sykelig overvekt og hva som skal til for å få til varige endringer av levevaner. Samtidig er det et mål at ulike yrkesgrupper får en felles faglig og holdningsmessig plattform, og at dette bidrar til å lette samhandlingen i arbeidet med brukergruppen. Det nettstøtta komptanseprogrammet omhandler hovedsakelig overvekt og fedme hos voksne.