Samhandling for et lettere liv (32481)

Praktiske henvendelser: Helsekompetanse
Antall kurstimer 30

Innhold

Formålet med dette nettstøtta kompetanseprogrammet er at tverrfaglig helsepersonell på ulike nivå i helsetjenesten skal få utvidet kunnskap om sykelig overvekt og hva som skal til for å få til varige endringer av levevaner. Samtidig er det et mål at ulike yrkesgrupper får en felles faglig og holdningsmessig plattform, og at dette bidrar til å lette samhandlingen i arbeidet med brukergruppen. Det nettstøtta komptanseprogrammet omhandler hovedsakelig overvekt og fedme hos voksne.

Andre opplysninger

Kompetanseprogrammet er utviklet i regi av prosjektet "I likevekt med IKT". Deltakerne i prosjektet består av ulike fagpersoner som jobber med overvekt og fedme i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Samarbeidspartnere:

Prosjekteier var Landsforeningen for overvektige.

Kursansvarlig:

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 30 t,
Endokrinologi: Valgfrie kurs: 15 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 30 t,
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 30 t