Forebygging og primærbehandling av obstetriske sfinkterskader - Nettkurs (32507)

Praktiske henvendelser: Helsekompetanse
Antall kurstimer 8

Innhold

Hensikten med kurset

Kurset har fokus på forebygging av skader, diagnostisering av slike skader, men også reparasjon og oppfølging av denne pasientgruppen. Kurset skal gi kjennskap til resultater etter konvensjonell og anatomisk reparasjon av obstetriske sfinkterskader og opplæring i anatomisk rekonstruksjon av sfinkterapparater. Dette er et nettkurs som erstatter tidligere dagskurs ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Kursinnhold

Forelesere er Stig Norderval, Pål Øian og Katariina Laine.

Andre opplysninger

Hvem har laget kurset?

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, i samarbeid med Helsekompetanse ved Avdelinge for e-helse og IKT ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Kursansvarlig

Hilde Tollefsen, kurs- og informasjonsansvarlig, Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, Universitetssykehuset Nord-Norge

Godkjenninger

Videreutdanning

Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 8 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 8 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 8 t

Etterutdanning

Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 8 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 8 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 8 t