Alle kurs
ID. 32533

Huntingtons sykdommer- Nettkurs

Informasjon

Kurset gjennomgår følgende tema:

  • Diagnoserettet kunnskap
  • Kommunikasjon med pasienten
  • Ernæring
  • Dagliglivet
  • Barn og familie
  • Utfordringer ved endret atferd