Huntingtons sykdommer- Nettkurs (32533)

Praktiske henvendelser: Helsekompetanse
Antall kurstimer 20
Kurseier Helsekompetanse

Læringsmål

Kurset gjennomgår følgende tema:

Innhold

Hensikten med kurset

Personer med Huntingtons sykdom trenger i økende grad hjelp til dagligdagse aktiviteter som personlig hygiene, aktivisering og ernæring. De som har barn vil også trenge hjelp og støtte som omsorgspersoner.

Dette kurset vil gi deg som fagperson kunnskap om diagnosen og ulike aspekter ved den. Du kommer i kontakt med andre fagpersoner i samme situasjon, og rådgivere med spesiell kompetanse på feltet, for å utveksle erfaringer via nettet.

Gjennomføring

Kurset er lagt opp på den måten at du leser fagtekst på kurssidene, diskuterer problemstillinger med de andre kursdeltakerne i diskusjonsforum og besvarer oppgaver underveis.

Kursansvarlig

Synne Heivang, kursrådgiver, Senter for sjeldne diagnoser, Oslo Universitetssykehus HF.

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 20 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 10 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 20 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 20 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 20 t