Alle kurs
ID. 32547

Akuttmedisin for legevaktpersonell

29-30. mai 2018

Skriv ut

Informasjon

Grunnleggende ferdigheter og kunnskaper for å håndtere og behandle akutt syke/skadde pasienter.