Akuttmedisin for legevaktpersonell (32547)

Dato: 29-30. mai 2018
Kurslokale: Legevakt Aker, Trondheimsveien 235, Oslo
Praktiske henvendelser: Oslo kommunale legevakt
Kurseier Oslo kommunale legevakt

Læringsmål

Grunnleggende ferdigheter og kunnskaper for å håndtere og behandle akutt syke/skadde pasienter.

Andre opplysninger

Kurset består av et nettkurs med kursprøve som må bestås før det oppmøtebaserte kurset over to dager med hovedvekt på praktiske ferdigheter, samtrening og kommunikasjon. Kursbevis mailes til e-mail: beate.nilsen@hel.oslo.kommune.no. Gebyret for nettkurset (250 kroner) refunderes av Helseetaten etter gjennomført oppmøtebasert kurs.

Vennligst oppgi HPR nummer, fullt navn, kommune du bor i, rolle (sykepleier, helsesekretær, lege).

*For legevaktpersonell som ikke er tilknyttet de kommunale legevaktene i Oslo er kursgebyret kr. 5000,-. Kursgebyret refunderes fra kommunen du bor i.

Presentasjon av forelesere

Foredragsholdere og instruktører fra Allmennlegevakten, Legevakt Aker, Prehospital tjeneste OUS og Ahus.

Kurskomite

Jan Arne Holtz (Kursleder)
Bjørn Sletvold
Beate Nilsen
Hege Karlsen
Elisabeth Koch
Hanne Sundt

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Etterutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Program for Akuttmedisin for legevaktpersonell (32547)

Tirsdag 29. mai

08.30 Oppmøte og registrering.
09.00 Velkommen.
09.15 Den akutt dårlige pasienten - primær og sekundær vurdering.
10.00 Pause.
10.15 Den akutt alvorlig skadde pasienten - primær og sekundærvurdering.
10.45 Akutt abdomen på legevakt.
11.30 Lunsj.
12.00 Ferdighetstrening. Stasjonstrening i fire grupper: venetilgang,
16.00 Slutt for dagen.

Onsdag 30. mai

09.00 Det akutt syke barnet.
10.00 Scenariotrening i smågrupper:
12.00 Lunsj.
12.30 Scenariotrening i smågrupper forts.
16.00 Slutt.