Program for Akuttmedisin for legevaktpersonell (32547)

Tirsdag 29. mai

08.30 Oppmøte og registrering.
09.00 Velkommen.
09.15 Den akutt dårlige pasienten - primær og sekundær vurdering.
10.00 Pause.
10.15 Den akutt alvorlig skadde pasienten - primær og sekundærvurdering.
10.45 Akutt abdomen på legevakt.
11.30 Lunsj.
12.00 Ferdighetstrening. Stasjonstrening i fire grupper: venetilgang,
16.00 Slutt for dagen.

Onsdag 30. mai

09.00 Det akutt syke barnet.
10.00 Scenariotrening i smågrupper:
12.00 Lunsj.
12.30 Scenariotrening i smågrupper forts.
16.00 Slutt.