Alle kurs
ID. 31788

NETTKURS: Respirasjonsbehandling av nyfødte

Informasjon

•Leger i utdanning mot spesialist i barnemedisin (valgfritt kurs)

•Leger i utdanning mot spesialist i anestesi (valgfritt kurs)

•Sykepleiere som arbeider i nyfødtavdelinger / (barne)- intensivavdelinger

•Studenter tilknyttet spesialutdanning i nyfødt/intensiv- sykepleie.