EKG - Nettkurs (31802)

The EKG e-learning course

Praktiske henvendelser: Nordland legeforening
Epost: Laura.Gray@legeforeningen.no
Antall kurstimer 8

Priser

Deltaker: 2 200,-

Læringsmål

Deltakere får gjenoppfrisket grunnleggende taking og tyding av EKG. Fokus er praktisk, og deltaker lærer de sentrale momentene som bør vurderes ved alle EKG. De enkelte kursmoduler legger vekt på:

  1. Introduksjon: Som deltaker lærer du det grunnleggende om EKG. Du lærer også når EKG bør tas, og prosedyren for EKG-taking.
  2. Det normale EKG: Som deltaker lærer du om hvordan det normale EKG ser ut, og blir kjent med normalområder for de ulike delene av EKGet.
  3. Ledningsforstyrrelser: Som deltaker lærer du om kjennetegn ved de vanligste formene for grenblokk, og hvilken betydning funnet har. I tillegg gjennomgås hemiblokk og AV-blokk.
  4. Atrieflimmer og atrieflutter: Som deltaker lærer du hvordan du kjenner igjen atrieflimmer og atrieflutter på EKG, og hvilken konsekvens det har.
  5. Akutt koronarsyndrom: Som deltaker lærer du om hvordan akutt koronarsyndrom ser ut på EKG, og blir trygg på tegn til ischemi, NSTEM og STEMI

Innhold

Nettkurs EKG er godkjent som 8 poenggivende timer valgfritt kurs i allmennlegers etter- og videreutdanning. Kurset består av videoforelesninger, instruksjonsvideoer, tekst og oppgaver. Det er forventet at kurset tar cirka 7,5 timer å gjennomføre. Betaling av kursavgift gir tilgang til kursinnholdet i tre år.

Kurset består av fem kursmoduler.

Kursmoduler:

INTRODUKSJON TIL EKG

DET NORMALE EKG

LEDNINGSFORSTYRRELSER

ATRIEFLIMMER OG ATRIEFLUTTER

AKUTT KORONARSYNDROM

TIL SLUTT

Andre opplysninger

For praktisk henvendesler kontakt: ole@nordland-legeforening.no

Mer informasjon finnes her: https://kursinord.talentlms.com/catalog/info/id:126

Kursgodkjenning (tekst til kursbevis)

Nettkurs EKG er godkjent som 8 timer valgfritt kurs i allmennlegers etter- og videreutdanning. Det er også godkjent som 8 timer valgfritt kurs i etterutdanning i alle spesialiteter med unntak kardiologi.

Kurskomite

Anders Wilhelm Hovland (Kursleder)
Eirik Hugaas Ofstad (Kursleder)
Ole Kristian Losvik (Kursleder)
Hege Sivertsen Andreassen (Kursleder)
Tove Myrbakk (Kursleder)

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 8 t

Etterutdanning

Akutt- og mottaksmedisin: Valgfrie kurs: 8 t
Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 8 t
Anestesiologi: Valgfrie kurs: 8 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 8 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 8 t
Barnekirurgi: Valgfrie kurs: 8 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 8 t
Blodsykdommer: Valgfrie kurs: 8 t
Bryst- og endokrinkirurgi: Valgfrie kurs: 8 t
Endokrinologi: Valgfrie kurs: 8 t
Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 8 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 8 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 8 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 8 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 8 t
Geriatri: Valgfrie kurs: 8 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 8 t
Immunologi og transfusjonsmedisin: Valgfrie kurs: 8 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 8 t
Infeksjonssykdommer: Valgfrie kurs: 8 t
Karkirurgi: Valgfrie kurs: 8 t
Klinisk farmakologi: Valgfrie kurs: 8 t
Klinisk nevrofysiologi: Valgfrie kurs: 8 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 8 t
Maxillofacial kirurgi: Valgfrie kurs: 8 t
Medisinsk biokjemi: Valgfrie kurs: 8 t
Medisinsk genetikk: Valgfrie kurs: 8 t
Medisinsk mikrobiologi: Valgfrie kurs: 8 t
Nevrokirurgi: Valgfrie kurs: 8 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 8 t
Nukleærmedisin: Valgfrie kurs: 8 t
Nyresykdommer: Valgfrie kurs: 8 t
Onkologi: Valgfrie kurs: 8 t
Ortopedisk kirurgi: Valgfrie kurs: 8 t
Patologi: Valgfrie kurs: 8 t
Plastikkirurgi: Valgfrie kurs: 8 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 8 t
Radiologi: Valgfrie kurs: 8 t
Revmatologi: Valgfrie kurs: 8 t
Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 8 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 8 t
Thoraxkirurgi: Valgfrie kurs: 8 t
Urologi: Valgfrie kurs: 8 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 8 t
Øyesykdommer: Valgfrie kurs: 8 t