Alle kurs
ID. 31867

Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering

8-9. mai 2017

Scandic Maritim Hotell Haugesund

Skriv ut

Informasjon

Revmatologer, allmennleger, fysikalsk medisinere, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionomer.