Alle kurs
ID. 31920

Forskrivning av vanedannende medisiner

Informasjon

Kurset ligger fritt tilgjengelig hos Helsekompetanse finnes på:  http://vanedannende.helsekompetanse.no/

Omtale av kurset: http://rop.no/artikler/nytt-e-laeringskurs-om-vanedannende-legemidler

Spørsmål rettes til: http://vanedannende.helsekompetanse.no/content/om-kurset