Basiskurs i thoracolaparoskopisk kirurgi (31977)

Dato: 5-6. des 2018
Sted: UiT - Norges arktiske universitet
Adresse: Helsefakultetet (MH-bygget)
9037, TROMSØ

NORGE
Kurslokale: kommer
Påmeldingsfrist 30.09.2018
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Tromsø
Epost: kurs.tromso@legeforeningen.no
Antall kurstimer 20
Maks antall deltakere 24
Kurseier Den norske legeforening Det helsevitenskapelige fakultet - UiT

Priser

Lege: 3 400,-
Ikke lege: 6 800,-

Målgruppe

Leger i utdanning i Generell kirurgi

Læringsmål

Disse dagene vil omhandle, oppdekking, samarbeid i et laparaskopisk team, gjennomgang av laparaskopisk rack, ultralyd/bipolar disseksjonsinstrumenter, og laparaskopisk stifte instrumenter. Bukveggsanatomi og tilgang til buk/trocharplassering, laparaskopisk suturteknikk, diagnostisk laparaskopi, appendectomi, kolecystektomi, brokk kirurgi. Torakoskopi. Anestesi ved laparaskopi. Laparaskopisk disseksjonsteknikk og hemostase. Øvelser på Drammensbokser, og levende griser.

Innhold

Del 1- Forelesninger.
10 min Introduksjon 20 min Utdanning i laparaskopi 20 min Leiring, dekking og teamarbeid 60 min Gjennomgang av laparaskopisk rack, bruk av ultralydsak, diatermi, og stapling instrumenter
20 min Bukveggsanatomi, trocharplassering og etablering av pneumoperitoneum 20 min Laparaskopisk suturteknikk 60 min Lunsj Del 2. Praktiske øvelse på drammensbokser, lapr treningsrack og på tre stuer med en gris per stue. Tre kirurger per gris og to per treningsboks (fem på hvert rom, i alt tre rom. Trening på alle momenter innen basale ferdigheter i laparaskopisk kirurgi diskutert før lunsj. Varighet ca 4 timer.

Forelesninger. 20 min Diagnostisk laparaskopi 20 min Appendectomi 20 minKolecystektomi 20 min Brokkkirurgi 20 min Torakoskopi 20 min Anestesi ved laparaskopi

Praktiske øvelser som dag en men nå litt mer avansert prosedyrer som tarmavsetting, anastomoser, kolecystektomi, splenectomi, nefrektomi, lever reseksjon, hemostase. Varighet 4 timer.

30 min Laparaskopisk disseksjonsteknikk 30 min Laparaskopisk hemostase 60 min Ulikefilmsnutter for demo av enkle og vanskelige situasjoner innen laparaskopi. 20 min Kursevaluering 60 min Kursprøve

Kurskomite

Kim Erlend Mortensen (Kursleder)
Rolv-Ole Lindsetmo
Stig Norderval
Jørn Christian Kjæve

Godkjenninger

Videreutdanning

Generell kirurgi: Obligatoriske kurs: 20 t

Program for Basiskurs i thoracolaparoskopisk kirurgi (31977)

Onsdag 5. desember

kommer
08.30 Registrering/kaffe
08.40 Introduksjon av kurset.
Kim Erlend Mortensen
08.45 Utdanning i laparoskopi
09.15 Leiring, dekking, det laparaskopiske team.
09.45 Anatomi av bukvegg, thoraxvegg.
Stig Norderval
10.15 Laparoskopisk suturteknikk
Jørn Christian Kjæve
10.45 Gjennomgang av laparoskopet og rack.
11.15 Ultralydsaks + diverse
11.45 EndoGIA + diverse
12.15 Lunsj
13.00 Praktiske øvelser på kirurgisk forskningslab.
17.30 Slutt.

Torsdag 6. desember

kommer
08.00 Diagnostisk laparoskopi
Rolv-Ole Lindsetmo
08.20 Laparoskopisk appendectomi
Petter Fosse Gjessing
08.40 Laparaskopisk kolecystektomi
Kim Erlend Mortensen
09.00 Laparaskopisk brokk kirurgi
Robin Gaupset
09.30 Pause.
09.45 Laparoskopi ved akutte gynekologiske tilstander
Elena Garibaldi
10.15 Thorakoskopi
Tor Steensrud
10.45 Anestesi ved laparoskopi/thorakoskopi
Søren Stagelund
11.15 Lunsj.
12.00 Praktiske øvelser på kirurgisk forkningslab.
17.00 Slutt