Program for Basiskurs i thoracolaparoskopisk kirurgi (31977)

Onsdag 5. desember

kommer
08.30 Registrering/kaffe
08.40 Introduksjon av kurset.
Kim Erlend Mortensen
08.45 Utdanning i laparoskopi
09.15 Leiring, dekking, det laparaskopiske team.
09.45 Anatomi av bukvegg, thoraxvegg.
Stig Norderval
10.15 Laparoskopisk suturteknikk
Jørn Christian Kjæve
10.45 Gjennomgang av laparoskopet og rack.
11.15 Ultralydsaks + diverse
11.45 EndoGIA + diverse
12.15 Lunsj
13.00 Praktiske øvelser på kirurgisk forskningslab.
17.30 Slutt.

Torsdag 6. desember

kommer
08.00 Diagnostisk laparoskopi
Rolv-Ole Lindsetmo
08.20 Laparoskopisk appendectomi
Petter Fosse Gjessing
08.40 Laparaskopisk kolecystektomi
Kim Erlend Mortensen
09.00 Laparaskopisk brokk kirurgi
Robin Gaupset
09.30 Pause.
09.45 Laparoskopi ved akutte gynekologiske tilstander
Elena Garibaldi
10.15 Thorakoskopi
Tor Steensrud
10.45 Anestesi ved laparoskopi/thorakoskopi
Søren Stagelund
11.15 Lunsj.
12.00 Praktiske øvelser på kirurgisk forkningslab.
17.00 Slutt