Alle kurs
ID. 32085

Grunnkurs B del 1 OBL - Nettkurs

Informasjon

Grunnkurs B er et obligatorisk femdagers kurs for allmennleger i spesialisering.

Kurset er fra 2018 delt inn i to deler:

  • Femtimers forberedende nettdel hos Legeforeningen og femtimers forberedende nettdel hos NAV (del 1)
  • Tredagers samling (del 2)

Ta kontakt med lokale samlingsarrangører for å få informasjon om del 2.

Før du kan delta på grunnkurs B del 2 må du

  • bestå hele nettdelen
  • bestille nettkursfaktura som etter en virkedag dukker opp på "Min side" hos Legeforeningen.no (etter noen dager kommer den også per post), og betale den (husk separat kursavgift for samlingsdel)
  • motta kursbeviset - etter registrert betaling dukker kursbeviset opp på "Min side" og det sendes også til deg per mail.

OBS! Påmeldingsfrist hos den lokale kursarrangør er vanligvis ca 2-3 måneder før kursstart. For at du skal rekke å gjennomføre del 1 og motta kursbeviset som skal vises lokal kursarrangør, må du starte nettforberedelsene i god tid før kursstart Grunnkurs B del 2! Du kan ikke delta på samling uten først å ha vist arrangøren kursbevis for del 1.