Alle kurs
ID. 32085

Grunnkurs B del 1 OBL - Nettkurs

Informasjon

Grunnkurs B er et obligatorisk femdagers kurs for allmennleger i spesialisering.

OBS - GRUNNKURS B NY MODELL GJENNOMFØRES FRA 2018

Kurset er fra 2018 delt inn i to deler:

  • Femtimers forberedende nettdel hos Legeforeningen og femtimers forberedende nettdel hos NAV (del 1)
  • Tredagers samling (del 2)

Ta kontakt med lokale samlingsarrangører for å få informasjon om del 2.

Fra 2018 må du før du kan delta på grunnkurs B del 2

  • bestå nettmodulene Jus og arbeidsliv og Allmennlegen og barnevern hos Legeforeningen
  • bestå nettmoduler om sykemeldingsarbeid og andre trygdeytelser hos NAV (lenke fra nettkursportalen)
  • bestille nettkursbevisfaktura fra Legeforeningen som du mottar i posten, og betale den (husk separat kursavgift for samlingsdelen)
  • motta kursbeviset på mail

OBS! Påmeldingsfrist hos den lokale kursarrangør er vanligvis ca 2-3 måneder før kursstart. For at du skal rekke å gjennomføre del 1 og motta kursbevisene som skal vises lokal kursarrangør, må du starte nettforberedelsene i god tid før kursstart Grunnkurs B del 2! Du kan ikke delta på samling uten først å ha vist arrangøren kursbevis for del 1.