Program for Rehabiliteringskonferansen 2017 (32111)

Torsdag 14. september

09.00 Registrering.
09.00 Mingling, frokost og posterutstilling.
10.00 Velkommen til Sandefjord.
10.20 Rehabilitering i bevegelse i Helse Sør-Øst.

Geir Bøhler, fagdirektør, Helse Sør-Øst

10.45 Det er oss det gjelder.

Knut Magne Ellingsen, Astri Myhrvang, brukerrepresentanter

11.00 Borte bra og Best hjemme.

Eli Hansen, Sandefjord medisinske senter, Gunbjørg Furuset, Best hjemme

11.20 Pause.
11.40 Sammen om økt kvalitet.

Sykehuset i Vestfold samarbeider med Larvik kommune om rehabilitering med arbeid som mål. Tonny Kværne, SiV, KFMR, Kysthospitalet, Ragna Gjone, Friskliv og mestring, Larvik kommune

11.55 Sammen om det gode rehabiliteringsforløp.

Caroline Torskog, Sykehuset i Vestfold, Elisabeth Haagensen, Vinje kommune

12.15 Neuroprosthetics to Wheelchairs: the Good, the Bad, and the Ugly

of Assistive Technology - Reflection on a Research Career. Dr. Michael Böninger, Department of Physical Medicine & Rehabilitation, University of Pittsburgh

13.00 Lunsj.
14.00 Parallellsesjoner; Rehabilitering i bevegelse. Kommunene på ballen. Teknologi.
15.30 Ettermiddagspause.
16.00 Plenumsesjon: Let's talk about it. Debatt om fremtidsperspektivet

for rehabiliteringsfeltet. Hvor er vi på vei? Følger vi samme utvikling? Hva er driverne for fremtidens rehabiliteringstjenester? Vil det beste rehabiliteringstilbudet være digitalisert i fremtiden? Samhandlingstorget. "Spill deg bedre". Truls Johansen, Sunnaas sykehus. "Happy Rehab". Sykehuset i Vestfold Kysthospitalet.

17.00 Aktivitet i parken eller tur til Preståsen.
19.00 Middag (egen påmelding).

Fredag 15. september

08.00 Aktivitet i parken.
08.00 Registrering, mingling og posterutstilling.
09.00 Rehabilitation 2037.

Dr. Michael Böninger, Departement of Physical Medicine & Rehabiliation, University of Pittsburgh

09.30 Spillteknologi for bedre helse.

Simon McCallum, NTNU Gjøvik

10.15 Pause.
10.40 ParkinsonNet i Norge.

Magne Wang Fredriksen, generalsekretær, Norges Parkinsonforbund

11.05 Ungdomsperspektiv på rehabilitering.
11.30 Lunsj.
12.30 Parallellsesjoner.
14.00 Slutt.