Vold i nære relasjoner - Nettkurs (32201)

Antall kurstimer 8

Innhold

Kurs for fastleger for å styrke kompetansen i forebygging, avdekking og oppfølging av utsatte og utøvere av vold i nære relasjoner. Utviklet av Nklm på oppdrag fra Helsedirektoratet.

  1. Introduksjon og begrep
  2. Helse- og samfunnseffekter av relasjonsvold
  3. Rolle, ansvar, lovverk
  4. Risikofaktorer, beskyttende faktorer, primærforebygging
  5. Alarmtegn, avdekking, kommunikasjon
  6. Medisinsk akutthjelp for voldsutsatte
  7. Rettsmedisinske forhold: Sporsikring og skadedokumentasjon
  8. Å handle, trygghetsplanlegging, skadeavverging
  9. Oppfølgingstilbud og samarbeid på tvers

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 8 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 8 t