Alle kurs
ID. 32202

Volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell - Nettkurs

Informasjon

Det er skambelagt og vanskelig å fortelle at en utsettes for vold. Nettkurs i volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell gir deg kunnskap om hvordan du kan bidra til å avdekke vold, ivareta og trygge pasienten og dokumentere skader.

Nettkurset er utviklet av Nklm på oppdrag fra Helsedirektoratet.

  1. Introduksjon
  2. Helse- og samfunnseffekter
  3. Rolle, ansvar og lovverk
  4. Alarmtegn, avdekking, kommunikasjon
  5. Medisinsk akutthjelp
  6. Rettsmedisinske forhold: Sporsikring og skadedokumentasjon
  7. Å handle, trygghetsplanlegging, skadeavverging
  8. Oppfølgingstilbud og samarbeid på tvers
  9. Egen sikkerhet på legevakt