SKIL kurs: Riktigere antibiotika forskrivning - Nettkurs (32232)

Antall kurstimer 15
Kurseier SKIL AS

Priser

Deltaker: 5 500,-

Målgruppe

Alle leger og annet helsepersonell som jobber på legekontor.

Læringsmål

Andre opplysninger

KURSFORM Kurset er en kombinasjon av e-læringskurs og gruppemøter.

PRIS

Kurskomite

Nicolas Melchior Frederic Øyane (Kursleder)
Roger Veiby (Kursleder)
Janecke Thesen (Kursleder)
Sigurd Høye (Kursleder)

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t,

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t,