Alle kurs
ID. 32264

NEL kurs: Skulderlidelser - Nettkurs

Informasjon

Skulderlidelser er vanlige i allmennpraksis. Men hvor god er du til å diagnostisere de ulike skulderlidelsene? Har du drillet inn en god undersøkelsesteknikk?

Kan du skille tendinopatier fra kapsulitt, rotatorcuffskade og AC-ledd skade? Og hva med de ulike tendinopatier - hva er forskjellen på funnene ved en supraspinatus versus en infraspinatus tendinopati?

Det finnes et repertoar av relevante behandlinger - men når skal du se det hele an, eventuelt behandle med NSAID eller sette kortisoninjeksjon? Og hvilke treningsøvelser bør du anbefale?

Alt dette og mye mere vil du få oppfrisket og drillet inn i vårt e-læringskurs om "Skulderlidelser".