NEL kurs: Skulderlidelser - Nettkurs (32264)

Antall kurstimer 15
Kurseier NHI

Formål med kurset

Skulderlidelser er vanlige i allmennpraksis. Men hvor god er du til å diagnostisere de ulike skulderlidelsene? Har du drillet inn en god undersøkelsesteknikk?

Kan du skille tendinopatier fra kapsulitt, rotatorcuffskade og AC-ledd skade? Og hva med de ulike tendinopatier - hva er forskjellen på funnene ved en supraspinatus versus en infraspinatus tendinopati?

Det finnes et repertoar av relevante behandlinger - men når skal du se det hele an, eventuelt behandle med NSAID eller sette kortisoninjeksjon? Og hvilke treningsøvelser bør du anbefale?

Alt dette og mye mere vil du få oppfrisket og drillet inn i vårt e-læringskurs om "Skulderlidelser".

Innhold

Det er et interaktivt, problembasert, multimedia kurs som simulerer situasjonen på legekontoret. Kurset består av 9 kasuistikker, videodemonstrasjoner, faktaopplysninger, kunnskapstester og oppgaveløsning. Du må jobbe deg gjennom kurset, være aktiv. Det fremmer læring.

Faglig ansvarlige: Fysioterapeut Stig Fossum og professor i allmennmedisin Terje Johannessen. Andre sentrale bidragsytere er spesialist i allmennmedisin Ingard Løge og lege Tor André Johannessen.

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t,

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t,