NEL kurs: Magesmerter hos barn - Nettkurs (32266)

Antall kurstimer 10
Kurseier NHI

Formål med kurset

Bak magesmerter hos barn skjuler det seg et mangfold av mulige diagnoser. Hvordan bør du utrede disse barna, hvilke diagnoser bør du vurdere og hvordan behandler du de ulike underliggende sykdommene?

Innhold

Magesmerter hos barn er et kurs som består av syv kasuistikker. Du skal utrede og behandle disse pasientene. Underveis konfronteres du med kliniske og teoretiske oppgaver knyttet til generell diagnostikk ved magesmerter hos barn, utredning av de enkelte underliggende tilstandene og behandling av disse.

Det er et interaktivt, problembasert kurs som simulerer situasjonen på legekontoret. Kurset består av 6 kasuistikker, faktaopplysninger, kunnskapstester og oppgaveløsning. Du må jobbe deg gjennom kurset, være aktiv. Det fremmer læring.

Kurset er godkjent som valgfritt kurs av Legeforeningen med 10 poeng (timer), men tatt i kombinasjon med vårt kurs om avføringsforstyrrelser (12 poeng) og/eller dyspepsi (8 poeng), er kursene godkjente som klinisk emnekurs i gastroenterologi i videreutdanningen og i etterutdanningen i allmennmedisin. Det totale antall poeng avhenger av hvilke kurs du tar:

Faglig ansvarlige: Kurset er utviklet av NEL-redaksjonen: Spesialist i pediatri Kurt Krogh, professor Terje Johannessen, spesialist i allmennmedisin Ingard Løge og lege Tor André Johannessen.

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 10 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 10 t