NEL kurs: Dyspepsi - Nettkurs (32267)

Antall kurstimer 8
Kurseier NHI

Formål med kurset

Dyspepsi er plager fra øvre del av magen. Utfordringen for legen er å avklare hvilke diagnoser som er relevante, om det er nødvendig å henvise til endoskopi og hvilken behandling som skal gis til de ulike underliggende sykdommene.

Innhold

Du skal i kurset utrede og behandle pasienter med dyspepsi. Underveis konfronteres du med kliniske og teoretiske oppgaver knyttet til generell diagnostikk ved dyspepsi, utredning av de enkelte underliggende tilstandene og behandling av disse.

Det er et interaktivt, problembasert kurs som simulerer situasjonen på legekontoret. Kurset består av 4 kasuistikker, faktaopplysninger, kunnskapstester og oppgaveløsning. Du må jobbe deg gjennom kurset, være aktiv. Det fremmer læring.

Kurset er godkjent som valgfritt kurs av Legeforeningen med 8 poeng (timer), men tatt i kombinasjon med vårt kurs om avføringsforstyrrelser (12 poeng) og/eller magesmerter hos barn (10 poeng), er kursene godkjente som klinisk emnekurs i gastroenterologi i videreutdanningen og i etterutdanningen i allmennmedisin. Det totale antall poeng avhenger av hvilke kurs du tar:

Faglig ansvarlige: Kurset er utviklet av NEL-redaksjonen: Professor Terje Johannessen, spesialist i pediatri Kurt Krogh, spesialist i allmennmedisin Ingard Løge og lege Tor André Johannessen.

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 8 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 8 t