Alle kurs
ID. 32268

NEL kurs: Hypertensjon - Nettkurs

Informasjon

Høyt blodtrykk, hypertensjon, er en risikofaktor for å kunne utvikle hjertekarsykdom. Særlig ved mild hypertensjon er det viktig å avklare pasientens kardiovaskulære totalrisiko, før beslutningen om eventuell behandling tas. Kurset gir deltakeren en oppdatering i dagens kunnskap og retningslinjer for blodtrykksbehandling.