Alle kurs
ID. 32271

ECT-behandling - Nettkurs

Kurset er utviklet i Helse Sør-Øst og delt med alle helseregionene. For å få godkjent kurset må du derfor logge deg inn på ditt sykehus sin Læringsportal og gjennomføre kurset der.

Hvis du ikke finner kurset i ditt sykehus sin Læringsportal, ta kontakt med ansvarlig for e-læring der du jobber, slik at de kan gjøre kurset tilgjengelig.

Ønsker du mer informasjon om kurset, ta kontakt med: 

Bente.Langvik.Olsen@sykehuset-innlandet.no

Informasjon