Alle kurs
ID. 32285

Psykiatri og makt. Adventseminar Norsk psykiatrisk forening

10. nov 2017

OUS - Gaustad sykehus

Skriv ut

Informasjon

Psykiatere, psykologer, LIS i psykiatri. Andre interesserte er svært velkomne.