Alle kurs
ID. 30817

HELFO - Nettkurs

Informasjon

Modul 1

Etter endt modul skal du:

 • Kjenne til HELFOs ansvarsområder
 • Kunne finne ut når legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell kan skrives direkte på blå resept
 • Kjenne regelverket for når det kan søkes om individuell stønad, og hvem som kan søke
 • Utarbeide gode erklæringer og henvisninger mot andre stønadsområder som kan utløse refusjon fra HELFO

Modul 2

Etter endt modul skal du:

 • Forstå regelverket rundt refusjon og direkte oppgjør
  • Vilkår for refusjonsrett
  • Regelverk ved bruk av vikar
  • Krav til veiledet tjeneste
  • Vilkår for bruk av studenter i allmennpraksis
  • Vilkår for bruk av hjelpepersonell i allmennpraksis
 • Ha mer kunnskap om takstsystemet
  • Oppbygningen av takstsystemet
  • Ha fått bedre kunnskap om noen av takstene