Alle kurs
ID. 31421

Inflammatoriske leddsykdommer hos voksne FIKTIV

Inflammatory joint diseases among adults

4-6. nov 2017

St. Olavs Hospital HF

Skriv ut

Informasjon

Obligatorisk for leger i spesialisering i revmatologi. Nyttig for leger i spesialisering i indremedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi, hudsykdommer, immunologi og transfusjonsmedisin, ortopedi og allmennmedisin.