Alle kurs
ID. 31468

Dødsattester - Nettkurs

Kurs som benyttes i videre- og etterutdanning skal betales for, enten av legen selv eller av arbeidsgiver.  Kursbevisfaktura skal bestilles etter gjennomført kurs. Ansatte leger kan gi beskjed til nettkurs@legeforeningen.no slik at faktura kan gå direkte til arbeidsgiver. Oppgi da fakturaadresse.

Alle nettkurs i kurskatalogen er godkjent i videre- og/eller etterutdanningen for én eller flere spesialiteter. Minstekrav til timetall i kurs gjelder ikke for nettkurs. 

Informasjon