Dødsattester - Nettkurs (31468)

Praktiske henvendelser: Seksjon for fagutvikling og utdanning
Epost: nettkurs@legeforeningen.no
Antall kurstimer 3
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Deltaker: 1 300,-

Læringsmål

Etter endt kurs skal du:

Påmelding

Medlemmer logger seg inn på nettkursportalen via den røde meld-deg-på-knappen i høyre meny på denne siden.

Hvis du ikke er medlem i Legeforeningen logger du deg inn på nettkursportalen via følgende lenke: https://nettkurs.legeforeningen.no/login/index.php

Inne på nettkursportalen finner du nettkurset Dødsattester på listen over valgfrie kurs.

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 3 t
Anestesiologi: Valgfrie kurs: 3 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 3 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 3 t
Barnekirurgi: Valgfrie kurs: 3 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 3 t
Blodsykdommer: Valgfrie kurs: 3 t
Bryst- og endokrinkirurgi: Valgfrie kurs: 3 t
Endokrinologi: Valgfrie kurs: 3 t
Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 3 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 3 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 3 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 3 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 3 t
Geriatri: Valgfrie kurs: 3 t
Hjertesykdommer: Valgfrie kurs: 3 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 3 t
Immunologi og transfusjonsmedisin: Valgfrie kurs: 3 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 3 t
Infeksjonssykdommer: Valgfrie kurs: 3 t
Karkirurgi: Valgfrie kurs: 3 t
Klinisk farmakologi: Valgfrie kurs: 3 t
Klinisk nevrofysiologi: Valgfrie kurs: 3 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 3 t
Maxillofacial kirurgi: Valgfrie kurs: 3 t
Medisinsk biokjemi: Valgfrie kurs: 3 t
Medisinsk genetikk: Valgfrie kurs: 3 t
Medisinsk mikrobiologi: Valgfrie kurs: 3 t
Nevrokirurgi: Valgfrie kurs: 3 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 3 t
Nukleærmedisin: Valgfrie kurs: 3 t
Nyresykdommer: Valgfrie kurs: 3 t
Onkologi: Valgfrie kurs: 3 t
Ortopedisk kirurgi: Valgfrie kurs: 3 t
Patologi: Valgfrie kurs: 3 t
Plastikkirurgi: Valgfrie kurs: 3 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 3 t
Radiologi: Valgfrie kurs: 3 t
Revmatologi: Valgfrie kurs: 3 t
Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 3 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 3 t
Thoraxkirurgi: Valgfrie kurs: 3 t
Urologi: Valgfrie kurs: 3 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 3 t
Øyesykdommer: Valgfrie kurs: 3 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 3 t
Anestesiologi: Valgfrie kurs: 3 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 3 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 3 t
Barnekirurgi: Valgfrie kurs: 3 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 3 t
Blodsykdommer: Valgfrie kurs: 3 t
Bryst- og endokrinkirurgi: Valgfrie kurs: 3 t
Endokrinologi: Valgfrie kurs: 3 t
Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 3 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 3 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 3 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 3 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 3 t
Geriatri: Valgfrie kurs: 3 t
Hjertesykdommer: Valgfrie kurs: 3 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 3 t
Immunologi og transfusjonsmedisin: Valgfrie kurs: 3 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 3 t
Infeksjonssykdommer: Valgfrie kurs: 3 t
Karkirurgi: Valgfrie kurs: 3 t
Klinisk farmakologi: Valgfrie kurs: 3 t
Klinisk nevrofysiologi: Valgfrie kurs: 3 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 3 t
Maxillofacial kirurgi: Valgfrie kurs: 3 t
Medisinsk biokjemi: Valgfrie kurs: 3 t
Medisinsk genetikk: Valgfrie kurs: 3 t
Medisinsk mikrobiologi: Valgfrie kurs: 3 t
Nevrokirurgi: Valgfrie kurs: 3 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 3 t
Nukleærmedisin: Valgfrie kurs: 3 t
Nyresykdommer: Valgfrie kurs: 3 t
Onkologi: Valgfrie kurs: 3 t
Ortopedisk kirurgi: Valgfrie kurs: 3 t
Patologi: Valgfrie kurs: 3 t
Plastikkirurgi: Valgfrie kurs: 3 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 3 t
Radiologi: Valgfrie kurs: 3 t
Revmatologi: Valgfrie kurs: 3 t
Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 3 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 3 t
Thoraxkirurgi: Valgfrie kurs: 3 t
Urologi: Valgfrie kurs: 3 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 3 t
Øyesykdommer: Valgfrie kurs: 3 t

Kompetanseområde

Alders- og sykehjemsmedisin: Valgfrie kurs: 3 t