NETTKURS: Selvmordsrisikovurdering (31501)

Praktiske henvendelser: Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging
Kurseier Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Målgruppe

Fastleger og legevaktsleger.

Læringsmål

Innhold

1. Introduksjon: Læringsmå, grunnbegreper og legens rolle i selvmordsforebygging.

2. Kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko:

3. Faktorer som øker og faktorer som reduserer selvmordsrisiko

4. Vurdering og tiltak

Kursprøve

Deltakere registrerer seg fortløpende på kursets nettside og gjennomført kurs dokumenteres ved innsendt og bestått kursprøve.

Kurskomite

Lars Mehlum (Kursleder)
Egil Haga

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 3 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 3 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 3 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 3 t