Alle kurs
ID. 31543

Doping blant ungdom - Nettkurs

Informasjon

I dette kurset skal du lære om doping og dopingmidler, samt utredning og behandling av ungdom som benytter dopingmidler. Etter endt kurs skal du kunne: Ta opp en relevant anamnese, utføre en relevant klinisk undersøkelse, angi hvilke prøver som er aktuelle og tolke prøvesvar.

I tillegg skal du kunne: Beskrive viktige elementer i behandling av pasienter som bruker/har brukt doping, angi aktuelle aktører i oppfølging av pasienter som bruker/har brukt doping, vurdere om helsekrav for førerkort er oppfylt og vurdere om melding til barnevern er aktuelt eller om det foreligger avvergingsplikt.