Alle kurs
ID. 31700

Laboratoriekurs i endokrinologi

Laboratory course in endocrinology

6-10. nov 2017

OUS - Aker

Skriv ut

Informasjon

Leger under utdanning i endokrinologi (O) og medisinsk biokjemi. Kurset er også aktuelt for leger i indremedisin, barnesykdommer, gyenkologi og andre som behandler pasienter med endokrine sykdommer.