Alle kurs
ID. 31087

HELFO for øyeleger - Nettkurs

Informasjon

Modul 1

Etter endt modul skal du:

  • Kjenne til HELFOs ansvarsområder
  • Kunne finne ut når legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell kan skrives direkte på blå resept
  • Kjenne regelverket for når det kan søkes om individuell stønad, og hvem som kan søke
  • Utarbeide gode erklæringer og henvisninger mot andre stønadsområder som kan utløse refusjon fra HELFO