Alle kurs
ID. 31294

Barn som pårørende- Nettkurs

Informasjon

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal du kunne:

  • Beskrive barns risiko og behov når sykdom rammer nær familie
  • Kjenne til innholdet i lovbestemmelsene om barns som pårørende
  • Kartlegge barns behov for informasjon og oppfølging når sykdom/avhengighet rammer nær familie
  • Gi råd og bidra til å gjennomføre aktuelle tiltak for barn som pårørende