Alle kurs
ID. 31334

Alder- og sykehjemsmedisin 4: Alderspsykiatri og sosiologi

2-4. okt 2017

OUS - Aker

Skriv ut

Informasjon

Primær målgruppe er leger som skal opparbeide kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin, men kurset vil være relevant for allmennleger og andre som arbeider med pasienter som er eldre og skrøpelige.