Program for Alder- og sykehjemsmedisin 4: Alderspsykiatri og sosiologi (31334)

Mandag 2. oktober

08.30 Registrering
09.00 Hjernens aldring og kognitive forandringer
09.40 Depresjon hos eldre
10.10 Behandling av depresjon hos eldre, hva nytter?
10.50 Depresjonsbehandling hos pasienter med demenssykdom
11.10 Diagnostisk verktøy ved utredning og oppfølging av eldre med depresjon i primærhelsetjenesten
11.55 Lunsj
12.55 Psykoselidelser med debut i eldre år
13.25 Psykoselidelser, den gamle kroniker
14.25 Miljøtiltak for pasienter med psykoselidelser
14.25 Bruk av psykofarmaka hos eldre, hva skal vi velge og hva bør vi unngå?
15.10 Hvordan skille tristhet og sorg fra depresjon ved normale livshendelser?
15.30 En verdig alderdom i et godt bomiljøet
16.00 Slutt

Tirsdag 3. oktober

08.30 Utredning av angst- og tvangslidelser
09.00 Medikamentell behandling av angst- og tvangslidelser
09.40 Kognitiv terapi, kan det være nyttig i alderdommen?
10.05 Miljøtiltak ved tvangslidelser
10.40 Bruk av vanedannede medisiner i behandling av eldre
11.25 Normalt søvnmønster i eldre år
11.45 Lunsj
12.45 Søvnforstyrrelser, diagnostikk og behandling.
13.30 Pillemisbruk i eldre år, er det et problem?
14.05 Alkoholmisbruk hos eldre
15.00 Vold og overgrep mot eldre
15.45 Slutt

Onsdag 4. oktober

08.30 Diagnostikk av demenssykdommene
09.25 Delir, diagnostikk og behandling
10.15 Skjerming og andre miljøtiltak ved demenssykdom.
11.10 Medikamentbehandling av APSD (atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens)
11.55 Lunsj
12.55 Utredning av demens i primærhelsetjenesten, hvordan gjør vi det?
13.45 Demens, hvem skal vi henvise til spesialist?
14.05 Samtykkekompetanse
15.00 Bruk av tvang – pbrl § 4 a
15.30 Vergemål
16.00 Slutt