Alle kurs
ID. 31399

Nakke, albue og hånd. Diagnostikk og behandling

Neck, Elbow and hand. Diagnosis and Treatment

13-14. okt 2017

Haukeland universitetssykehus

Skriv ut

Informasjon

Leger i spesialisering og spesialister i allmennmedisin. Andre leger som har med pasienter med muskel-skjelettlidelser å gjøre.