Program for Nakke, albue og hånd. Diagnostikk og behandling (31399)

Fredag 13. oktober

08.45 Registrering og introduksjon/litteratur henvisning.
09.00 Refererte smerter og generelle diagnostiske prinsipper
10.15 Pause.
10.30 Mekaniske- og ikke mekaniske forstyrrelser ved nakken.
11.20 Mekaniske- og ikke mekaniske forstyrrelser ved nakken (forts)
12.15 Lunsj.
13.00 Gades's institutt, avdeling for patologi, Haukeland sykehus.
14.10 Behandlingsalternativer og valg av disse Demonstrasjon av behandlingsmetoder.
15.00 Pause.
15.15 Albue
16.15 Pause.
16.30 Kasuistikk- diagnostikk og behandling/Gruppeøvelser nakken.
17.15 Slutt.

Lørdag 14. oktober

08.15 Viktige tilstander ved albue og behandling av disse.
09.15 Viktige tilstander ved albue og behandling av disse.
09.50 Pause.
10.00 Gjennomgang av viktige momenter hånd, albue og nakken.
10.50 Kursprøve og gjennomgang av kursprøven Sykehistorier og gruppeøvelser i undersøkelse
12.00 Lunsj.
12.30 Håndtering av kroniske nakkesmerter
13.15 Viktige tilstander i hånd.
14.00 Pause.
14.10 Pasient demonstrasjon og diskusjon.
15.00 Kasuistikk, diagnosis & behandling/ Oppsummering/evaluering.
16.00 Slutt.