Alle kurs
ID. 30772

Flått og flåttbårne sykdommer (finnes også) i Nord-Norge

15. jan 2016

UNN, Tromsø

Skriv ut

Informasjon

Leger under utdanning - og spesialister - i allmennmedisin; og leger under utdanning - og spesialister i nevrologi, revmatologi, hud- og veneriske sykdommer, barnesykdommer, medisinsk mikrobiologi, infeksjonssykdommer, indremedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering - som diagnostiserer og behandler flåttbårne sykdommer.