ID. 30163

Advanced Medical Life Support (AMLS®)

Kurset er en naturlig videreføring av PHTLS som omfatter skadebehandling. I AMLS vektlegges på samme måte en systematisk tilnærming til akutt syke pasienter, vurdering av omgivelsene, vurdering av vitale funksjoner og nødvendige umiddelbare tiltak rettet mot dette. Videre blir det også lagt vekt på systematisk kartlegging av allergier, bruk av medisiner, andre kjente medisinske tilstander, varighet og smertevurderinger.

Informasjon