Advanced Medical Life Support (AMLS®) (30163)

Praktiske henvendelser: Norsk Luftambulanse - Hovedkontor
Kurseier Norsk Luftambulanse - Hovedkontor

Målgruppe

AMLS er egnet for leger og turnuskandidater i legevakttjenester, ambulansepersonell og sykepleiere med god innsikt i sykdomslære, anatomi og fysiologi, men vil også være nyttig for personell som arbeider i akuttmottak.

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 17 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 17 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin