Alle kurs
ID. 30187

Overvekt, fedme og fedmekirurgi - Nettkurs

Informasjon

Modul 1 Overvekt og fedme – Utredning og oppfølging – 30 minutter

Læringsmål:

 • Angi forekomsten av fedme og fedmeoperasjoner
 • Angi årsaker til overvekt
 • Utrede fedme
  • Anamnese, undersøkelser, KMI, midjemål, EOSS (Edmonton Obesity Staging System)
 • Beskrive helsemessig risiko ved overvekt og fedme
 • Beskrive helsegevinst ved vektreduksjon
 • Rådgi pasienter om behandling
 • Kjenne indikasjon for henvisning til andrelinjetjenesten
 • Skrive et adekvat henvisningsskriv til tverrfaglig fedmepoliklinikk

Modul 2 Operative inngrep – Indikasjoner, forberedelse, endringsmotivasjon og resultater- 60 minutter

Læringsmål:

 • Angi indikasjon og kontraindikasjon for operativ behandling
 • Vurdere fysisk og psykisk komorbiditet preoperativt
 • Gi den nødvendige informasjonen før operasjon utføres
 • Samtale om motivasjonens betydning for livsstilsomlegging
 • Beskrive de tre inngrepene:
  • Gastrisk bypass (GB)
  • Langsgående ventrikkelreseksjon (LVR)
  • Duodenal omkobling (DS)’
 • For hver av inngrepene:
  • Vektmessig resultat
  • Fordeler og ulemper
  • Per- og postoperative komplikasjoner og symptomer på disse
 • Kunne følge opp pasienter over lengre tid etter disse ulike fedmeoperasjonene

Modul 3 Postoperativ oppfølging, kosthold og livsstil - 90 min

Læringsmål:

 • Kunne gjennomføre et forsvarlig postoperativt oppfølgingsprogram
  • Rutiner for oppfølging
  • Anamnestiske opplysninger
  • Relevante blodprøver, tolke og følge opp prøvesvar
  • Kunne rådgi om diett og ernæringstilskudd etter operasjon
  • Kort-og langsiktige postoperative ernæringsforstyrrelser
 • Kunne rådgi om fysisk aktivitet og livsstil
  • Samarbeid med lokal frisklivssentral
 • Følge opp familier med risiko for sykelig overvekt
 • Kunne samtale med pasienter om endringer i selvbildet
 • Kunne hjelpe pasienten til å oppnå varig adferdsendring
 • Kunne rådgi vedrørende svangerskap etter operasjon
 • Kjenne indikasjon og tidspunkt for plastikkirurgiske korreksjoner