Overvekt, fedme og fedmekirurgi - Nettkurs (30187)

Praktiske henvendelser: Seksjon for utdanning drift
Epost: nettkurs@legeforeningen.no
Antall kurstimer 4
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Deltaker: 1 700,-

Formål med kurset

Modul 1 Overvekt og fedme – Utredning og oppfølging – 30 minutter

Læringsmål:

Modul 2 Operative inngrep – Indikasjoner, forberedelse, endringsmotivasjon og resultater- 60 minutter

Læringsmål:

Modul 3 Postoperativ oppfølging, kosthold og livsstil - 90 min

Læringsmål:

Innhold

Kurset er praktisk orientert og man følger kasus gjennom besøk hos fastlegen, fedmeoperasjon og oppfølging etterpå. Det tar for seg blant annet utredning, behandling, indikasjon for operasjon, de ulike fedmekirurgiske inngrep, postoperativ oppfølging, endringsmotivasjon og endringer i selvbildet ved vektnedgang.

Påmelding

Medlemmer logger seg inn på nettkursportalen via den røde meld-deg-på-knappen til høyre.
Hvis du ikke er medlem i Legeforeningen logger du deg inn på nettkursportalen via følgende lenke: http://nettkurs.legeforeningen.no/login/signup.php

Andre opplysninger

Kursredaksjon

Redaksjonen for kurset er tverrfaglig og består av allmennleger, kirurger, ernæringsfysiologer, endokrinologer og en psykolog.

Hovedredaktører for kurset er:

Bjørn Nicolaisen, spesialist i allmennmedisin

Jøran Hjelmesæth, leder Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og og seksjon for endokrinologi/ernæring, Sykehuset i Vestfold. Professor II, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Universitetet i Oslo

Bård Kulseng, leder Senter for sykelig overvekt og avdeling for endokrinologi, St Olavs hospital Professor, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU

Gjermund Johnsen, overlege ved Gastrokirurgisk avdeling, St Olavs hospital. Universitetslektor, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 4 t
Endokrinologi: Valgfrie kurs: 4 t
Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 4 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 4 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 4 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 4 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 4 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 4 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 4 t
Endokrinologi: Valgfrie kurs: 4 t
Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 4 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 4 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 4 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 4 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 4 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 4 t