Alle kurs
ID. 30265

Fordøyelse og tarm 2 - Nettkurs for allmennleger

Informasjon

Cøliaki og matvarereaksjoner:

 • Beskrive epidemiologi og etiologi for cøliaki
 • Gjennomføre strukturert utredning for å bekrefte eller avkrefte cøliaki
 • Følge opp cøliakipasienter på en tilfredsstillende måte
 • Beskrive utbredelsen av matvareintoleranse
 • Angi mulige årsaker til at personer kan reagere på matvarer
 • Redegjøre for diagnostisering og behandling av ulike matvareintoleranser
 • Forklare matvarers rolle innen ”Irritabel tarm syndrom”
 • Beskrive mulige trygderettigheter ved matvareintoleranse
 • Teste for allergier
 • Behandle ved allergi

Tarmflora og tarmfloraforstyrrelser:

 • Beskrive tarmmikrobiotaens sammensetning og funksjoner.
 • Beskrive noen måter som tarmmikrobiotaens kan undersøkes på
 • Angi forekomsten av antibiotikaassosiert diaré
 • Utrede antibiotika-assosiert diaré
 • Angi behandling for antibiotika-assosiert diaré
 • Definere bakteriell overvekst i tynntarm
 • Angi disponerende faktorer for bakteriell overvekst
 • Angi kliniske konsekvenser av bakteriell overvekst
 • Angi utredning for bakterieovervekst i tynntarm
 • Angi behandling for bakterieovervekst i tynntarm

Obstipasjon:

 • Mistenke obstipasjon som årsak til symptomer
 • Gi kost- og livsstilsråd mot obstipasjon
 • Foreskrive behandling mot obstipasjon, inklusive motilitetsstimulerende midler og opiatantagonister

Kronisk diaré:

 • Definere kronisk diaré som klinisk problem
 • Benevne de vanligste grunnene til kronisk diaré hos norske pasienter
 • Gjennomføre en strukturert utredning av pasienter med kronisk diaré
 • Angi mulig behandling av pasienter med kronisk diaré

Malabsorpsjon og kort tarm:

 • Definere malabsorpsjon
 • Nevne de vanlige årsaker til malabsorpsjon
 • Angi hvordan pasienter med mistenkt malabsorpsjon bør utredes
 • Anbefale behandling for malabsorpsjon pasienter
 • Definere kort-tarm-syndrom
 • Benevne årsakene til kort tarm
 • Vurdere pasienter med kort tarm
 • Anbefale behandling for kort-tarmpasienter

Polypper og kolorektal kreft:

 • Forklare to viktige begrep innenfor forebygging og screening av kolorektal kreft.
 • Gjøre rede for viktige forutsetninger for innføring av screeningprogrammer
 • Gjøre rede for forekomst av de viktigste typer kolorektale polypper
 • Gjøre rede for forekomst av kolorektal kreft
 • Gjøre rede for overlevelse ved kolorektal kreft i Norge
 • Velge diagnostiske metoder for jkolorektal kreft og identifisere fordeler og ulemper med hver av dem
 • Identifisere når nøyaktig preoperativ utreding er avgjørende
 • Gjøre rede for ulike stadier i utviklingen av kolorektal kreft
 • Nevne den eneste kurative behandlingsopsjon for kolorektal kreft
 • Beskrive spesielle hensyn ved endetarmskreft
 • Anbefale oppfølging og kontroll basert på tabeller fra Nasjonalt handlingsprogram
 • Definere polypper
 • Nevne to hovedtyper av polypper
 • Beskrive hvilken type polypper som kan bli maligne, hvor ofte det skjer og hvor lang tid prosessen tar
 • Identifisere gullstandard for diagnostikk av polypper
 • Differensiere mellom koloskopi og sigmoidoskopi
 • Anvende retningslinjer for oppfølging etter polyppektomi