Alle kurs
ID. 30353

Lever, bukspyttkjertel og galleblære - Nettkurs for allmennleger

Informasjon

Kronisk leversykdom:

 • Beskrive mekanismer for utvikling av de vanligste, non-virale kroniske leversykdommene
 • Fortolke prøveresultater ved disse sykdommene
 • Behandle pasienter med kronisk non-viral leversykdom uten cirrhose

Virale hepatitter: Etter endt kurs skal du kunne beherske grunnleggende kunnskap om diagnostisering og behandling av hepatitt B- og hepatitt C-virus. For hver av disse leversykdommene skal du kunne

 • Nevne smittemåte og prevalens
 • Utføre adekvat diagnostikk med tanke på infeksjon
 • Beskrive spontanforløp
 • Angi behandling for komplikasjoner
 • Anvende prinsipper for behandling inklusive
  - seleksjon av pasienter for medikamentell behandling
  - enkelte forhold vedrørende levertransplantasjon, som behandling ved kronisk HBV- eller HCV-infeksjon.
  

Akutt pankreatitt:

 • Definere akutt pankreatitt
 • Kjenne til forekomsten av sykdommen i Norge
 • Kjenne til utløsende faktorer og risikofaktorer for akutt pankreatitt
 • Gjenkjenne symptomer ved akutt pankreatitt
 • Kjenne til lokale og systemiske komplikasjoner
 • Velge hensiktsmessige undersøkelser
 • Anbefale behandling

Kronisk pankreatitt:

 • Definere og beskrive forekomsten av kronisk pankreatitt
 • Beskrive sårbarhetsfaktorer og eksterne stimuli som driver prosessen fra akutt til kronisk pankreatitt
 • Kjenne symptomene på kronisk pankreatitt og kunne gjennomføre hensiktsmessig utredning
 • Anbefale forebyggende tiltak og behandling
 • Kjenne mulige komplikasjoner og intervensjoner ved disse komplikasjonene

Pankras cancer:

 • Angi epidemiologi og etiologi ved pankreascancer
 • Beskrive symptomer ved pankreascancer
 • Redegjøre for de viktigste undersøkelsesmetodene i utredningen av pankreascancer
 • Angi differensialdiagnoser
 • Skissere hovedprinsippene for kirurgisk og adjuvant behandling
 • Angi relevant palliativ behandling
 • Redegjøre for utredning og behandling av cystiske lesjoner i pankreas

Gallesteinssykdom:

 • Beskrive epidemiologi
 • Redegjøre for årsaker til gallestein og gallesteinssykdom
 • Angi risikofaktorer for utvikling av gallestein og gallesteinssykdom
 • Gjenkjenne symptomer og funn av gallestein og gallesteinssykdom
 • Angi differensialdiagnoser
 • Redegjøre for utredning av gallesteinssykdom
 • Anbefale behandling av gallesteinssykdom
 • Beskrive komplikasjoner og oppfølgende behandling ved gallesteinssykdom