Lever, bukspyttkjertel og galleblære - Nettkurs for allmennleger (30353)

Praktiske henvendelser: Seksjon for utdanning drift
Epost: nettkurs@legeforeningen.no
Antall kurstimer 5
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Deltaker: 2 200,-

Formål med kurset

Kronisk leversykdom:

Virale hepatitter: Etter endt kurs skal du kunne beherske grunnleggende kunnskap om diagnostisering og behandling av hepatitt B- og hepatitt C-virus. For hver av disse leversykdommene skal du kunne

Akutt pankreatitt:

Kronisk pankreatitt:

Pankras cancer:

Gallesteinssykdom:

Innhold

Modulene er opprinnelig utviklet for leger i spesialisering i indremedisin. Spesialitetskomiteen i allmennmedisin har valgt å godkjenne modulene som valgfrie i allmennlegers videre- og etterutdanning, da modulene vil gi allmennleger med interesse for fordøyelsessykdommer fersk kunnskap på området.

Redaktører for kurset:

Odd Helge Gilja, Haukeland Universitetssykehus

Trond Engjom, Haukeland Universitetssykehus

Lars Aabakken, Oslo Universitetssykehus

Påmelding

Medlemmer logger seg inn på nettkursportalen via den røde meld-deg-på-knappen i høyre meny på denne siden.

Hvis du ikke er medlem i Legeforeningen logger du deg inn på nettkursportalen via følgende lenke: https://nettkurs.legeforeningen.no/login/index.php

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 5 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 5 t